GELECEK

Geleceğe. Birlikte, Yiğit Topluluğu’nun sürdürülebilir, karlı büyüme yaklaşımıdır.
Geleceğe. Birlikte, Yiğit Topluluğu’nda yaratacağımız dönüşümü ve iş birliklerine olan inancımızı simgeler.
Çünkü, geleceğimizi, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz.
Çünkü, ancak iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve tüm çalışanlarımızın kararlılığıyla hedeflerimize ulaşabiliriz.

Sürdürülebilir ve Kârlı Büyümeyi Hedefliyoruz

İşimizde sürdürülebilir ve karlı büyüme elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu büyümeye, küresel ölçekteki varlığımızı artırarak ve iş yaptığımız her yerde rekabetçi üstünlüğü olan markalara sahip olarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu yolda başarılı olmak için verimli, esnek ve uzun dönemde değer yaratabilecek iş modelleri geliştiriyoruz.

Yetkinlik Odaklı Hareket Ediyoruz

Geleceğin iş modellerini yaratmak için gerekli bilgi ve yetkinliklere sahip, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan bir topluluk olma hedefiyle hareket ediyoruz. Küresel vizyonumuz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bir yandan çalışan bağlılığını artırmak, diğer yandan çok yönlü yetenekleri Yiğit Topluluğu’na çekmek, bünyemizde tutmak ve kariyerleri boyunca gelişimlerine destek vermek için çalışıyoruz.

Dengeli Yaklaşımı Önemsiyoruz

Sürdürülebilir büyümeye, ancak çevre koruma yaklaşımını karar alma süreçlerimize entegre edersek ulaşabiliriz. Başka bir deyişle; sağlıklı bir işin, sağlıkla işleyen bir dünya ve toplumlar olmadan pek de bir anlamı olmadığına inanıyoruz.

Tüm Toplum… Daha İyiye

Güçlü ve istikrarlı bir toplumun iş dünyasında başarılı olmak için en temel unsur olduğuna inanıyoruz.
Bundan hareketle, yıllar içinde pek çok toplumsal yatırımın öncülüğünü yaptık. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, toplumda fark yaratmak için, büyük ölçekli programlara odaklanıyoruz. Yarattığımız etki ile işimiz güçleniyor, aile hayatlarımız zenginleşiyor, gelecek nesillere daha fazla fırsat doğuyor ve toplumdaki herkes bunun bir parçası haline geliyor.

TÜRKİYE OFİS

No:428 Kat:10-11 Daire:39 Osmangazi/BURSA
444-9-948
info@yigitholding.com.tr

AMERİKA OFİS

Brooklyn, NY 11218
+1 (929) 969 27 13
corporation@yigitholding.com.tr